پروژه های ما

گلیتال یک فروشگاه آنلاین گل و گیاه است. اولین هدف گلیتال این است که دسترسی غالب افراد جامعه به گل و گیاه را تسهیل کند و با این کار انرژی و فواید روانی و فیزیولوژی گل را به خانه ایرانیان ببرد. استفاده از گل و گیاه در مناسبات اجتماعی راهی برای ایجاد شادی، صلح، سلامت روان و حس خوب در میان مردم است. دومین هدف گلیتال شریک کردن کشاورزان حوزه گل در سود جذاب صنعت گل است و اینکه آنها بدون واسطه بتوانند گل را به مشتریان نهایی بفروشند. این کار به کوتاه شدن مسیر خرید و افزایش بهره وری و کم شدن هدر رفت منابع منجر می شود. هدف بعدی گلیتال ایجاد فضای دیده شدن برای هنرمندان صنعت گل است تا بتوانند محصولات و ساخته های خود را به مشتریان نهایی عرضه کنند. جهان با وجود گل جهانی پرامید و صلح گرا تر خواهد بود.

www.golital.com

برگزاری مراسم در ایران با هزینه های هنگفتی انجام می شود. این هزینه ها با بی اطلاعی افراد نسبت به وجوب برنامه ریزی دقیق و عدم دسترسی به اطلاعات صاحبان کسبو کار در حوزه مراسم بیشتر می شود. در مراسم های مانند مراسم ختم به دلیل وجود برخی سنت های غلط این هزینه ها لطمات مالی و احساسی به افراد وارد می کنند. پیاردو یک وبسایت تخصصی مراسم که تصمیم دارد یک مرجع اطلاعاتی ایجاد کند و با فرهنگ سازی و نشان دادن راه های مناسب تر و به روز تر برای برگزاری مراسم، به مشتریان اطلاعات مفید دهد. برنامه دوم پیاردو ایجاد یک سامانه برنامه ریزی برای مشتریان است که بتوانند بر مبنای بودجه، سلیقه و خواسته هاشان به بهترین منابع، مکان ها و امکانات دسترسی و برنامه ریزی ذاشته باشند. هدف بعدی پیاردو معرفی بهترین گروه های تشریفاتی و برگزار کننده به لحاظ کیفی به مخاطبان است که هم مشتریان بتوانند آنها را بشناسند هم آنها فضایی داشته باشند که توانایی ها و خدمات خود را به مشتریان معر فی کنند.

www.piardo.com

میوه من یک فروشگاه اینترنتی میوه و تره بار است. هدف میوه من عرضه محصولات با کیفیت و با بهترین قیمت به مشتریان است که این هدف با همکاری با تولید کنندگان اصلی محصولات که باغداران و کشاورزان است محقق می شود. حذف واسطه ها و دسترسی مشتریان به تولید کنندگان اصلی گامی مهم در توسعه خدمات در این حوزه است. اهداف بعدی میوه من در توسعه فروش در حوزه b2b و همچنین توسعه پایدار زیرساخت های تولید و عرضه محصولات کشاورزی با نگاه به حفظ منابع زیست محیطی است.

www.miveman.com